MVO

De Combi Amsterdam BV heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid opgenomen in het beleid en in de bedrijfsvoering. Het belangrijkste instrument om dit te waarborgen in het beleid.

Milieu

Van alle processen binnen de organisatie zijn de milieuaspecten en effecten vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in een milieuaspectenregister conform de ISO 14001 methodiek. De meest relevante milieuaspecten zijn geprioriteerd en per onderdeel zijn er passende maatregelen bepaald. Deze maatregelen zijn opgenomen in het beleid.

Concrete maatregelen zijn:

  • De keuze voor een wagenpark met energielabels A en B;
  • De afvalstromen op de bouwplaats zijn onderzocht en de hoeveelheid afval is gereduceerd. Samen met de afvalverwerker is bepaald in hoeverre er mogelijkheden zijn voor hergebruik en recycling
  • Het papier- en inktverbruik wordt tegengegaan door verdergaande digitalisering, zoals het scannen van facturen, het digitaal verstrekken van tekeningen en het gebruik van digitale werkbonnen (tablets)
  • Door procesbeheersing, zoals bijv. slim inkopen, plannen op basis van best available, worden voertuigbewegingen, zowel door leveranciers als eigen medewerkers beperkt
  • Verder wordt er bij inkopen gelet op de duurzaamheid van aan te brengen materialen, daar waar er in het bestek van de opdrachtgever ruimte voor is. Er zijn diverse mogelijkheden voor het kiezen en toepassen van duurzame materialen (o.a. FSC-hout)
  • Op de bouwplaats wordt ingezet gereedschap en materieel gefaseerd vervangen door gereedschap en materieel met betere energie- en milieuprestaties.

Verder zijn er acties ingezet inzake energiebesparing in de kantooromgeving en in de machinale werkplaats. Ten aanzien van duurzaamheid in de keten wordt er bij het inkopen van materialen, materieel en diensten gelet op de milieuprestaties en focus op duurzaamheid. Richting opdrachtgevers worden er waar mogelijk en passend, duurzame alternatieven aangeboden.

Social Return

De Combi Amsterdam heeft zich ten doel gesteld om waar mogelijk gebruik te maken van Social Return.
Social Return heeft ten doel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun kansen op werk te vergroten en daarmee een positievere deelname aan de maatschappij te verwezenlijken. Dit kan door middel van het uitbesteden van diensten, detacheren van personeel en het creƫren van kansen.

Erkend Leerbedrijf

De Combi Amsterdam is een erkend leerbedrijf voor de vakopleidingen en biedt met regelmaat stage- en opleidingsplaatsen aan.
Voor de studenten van Fontys zien wij ook kansen voor het aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen voor onder andere technische opleidingen, alsook ICT en bedrijfskundige opleidingen sluiten wij niet uit.