In het bestaande kantorencomplex De Resident in Den Haag heeft De Combi Amsterdam diverse aanpassingen verricht om het te laten voldoen aan de brandveiligheidseisen conform het bouwbesluit.

Brandveilig maken De Resident Den Haag door De Combi Amsterdam

Het bouwwerk heeft een vloer oppervlak 64.000 m² BVO.
De Combi Amsterdam heeft de deuren en kozijnen op alle verdiepingen 60 minuten brandwerend gemaakt. In samenspraak met de opdrachtgever en directievoerder hebben wij innovatieve oplossingen bedacht om binnen het budget te kunnen werken.
Tevens hebben wij alle leidingen en installaties die door brandscheidende wanden lopen voorzien van brandkleppen en/of afdichtingen conform de daarvoor gestelde eisen. Ook hebben wij het tekenwerk verzorgd voor een complete revisie inzake de brandscheidingen.

Brandveiligheid bij De Combi Amsterdam is snel en vakkundig.
Lees meer over dit project op de projectpagina van De Resident